Mondial Movers Van Dijk | Projectmanagement

Projectmanagement

Een succesvolle projectverhuizing
Voor een succesvolle projectverhuizing is het gewenst onze projectmanager zo vroeg mogelijk te betrekken bij de voorbereiding en de planning van die verhuizing. Mondial Van Dijk Verhuizingen kan het totale herhuisvestingstraject begeleiden en uitvoeren. We gaan als het ware even op uw stoel zitten. Zo kunt u zich blijven richten op datgene waar u het sterkst in bent!

 

Verhuizen ‘in delen’
Door iedere verhuizing op te delen in projecten, brengen we structuur aan. In theorie volgen deze projecten elkaar op. Onze projectmanager neemt vanzelfsprekend deel aan de voorbereidende besprekingen en stelt vervolgens het verhuisdraaiboek samen. Dit vormt de basis voor de dagplanning, het coderingsplan, de verhuisinstructies en de communicatie. Per project wordt bepaald welke taken de projectmanager uitvoert en welke taken uzelf voor uw rekening neemt. De projectmanager regelt ook de evaluatie aan het eind. De projectmanager kan de volgende werkzaamheden verzorgen:

het opstellen van het document ‘migratie en organisatie’;

het afstemmen van een indelingsplan met de verschillende afdelingen;

de inrichting van de diverse ruimten;

de afwerking en afbouw van afdelingen en verdiepingen;

de controle op de uitvoering werkzaamheden en levering derden;

het opstellen van een vlekkenplan per bedrijf, afdeling of gebruiker;

het inventariseren van het aanwezige meubilair;

het indelen en inrichten van de kantoorruimten in een gedetailleerd plan;

het inventariseren van de omvang, knelpunten en risico’s;

de begeleiding van de fysieke uitvoering en controle planning;

het opstellen van en de controle op de begrotingen;

het bewaken van de voortgang en de planning.

Onze projectmanager neemt vanzelfsprekend deel aan de voorbereidende besprekingen en stelt vervolgens het verhuisdraaiboek samen. Dit document vormt de basis voor de dagplanning, het coderingsplan, de verhuisinstructies en de communicatie.

 

Tenslotte verzorgt de projectmanager de evaluatie van het gehele project en zijn wij pas tevreden zodra onze klant tevreden is.

offerteberekening verhuizing

Van:
Straat + nr Plaats
Naar:
Straat + nr Plaats Uw e-mail

de mening van onze klanten en leveranciers