Mondial Movers Van Dijk | Verhuizing

Verhuizing

Zakelijke verhuizing
Bij een bedrijfsverhuizing valt een tweedeling te maken: intern of extern. Bij een interne verhuizing wordt niet altijd aan de mogelijkheid gedacht om een professionele verhuizer in te schakelen. Maar wat als vier managers ‘aan een bureau staan te trekken’? Dat kunnen wij beter, en tegen beduidend lagere kosten!

 

Projectverhuizing
Onder een projectverhuizing verstaan wij de verhuizingen van kantoren, bedrijven, fabrieken en instellingen. Daarbij proberen wij het productiviteitsverlies van de opdrachtgever tot een minimum te beperken en de normale werkzaamheden zo min mogelijk te verstoren. Voor een succesvolle verhuizing worden wij daarom graag in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding en de planning. Alleen zo ontstaat optimale efficiency.

 

Vakgerichte verhuizers
Al onze verhuizers zijn vakgericht opgeleid en herkenbaar aan hun uniforme kleding: een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsprogramma en een garantie voor veiligheid. Naast gediplomeerde verhuizers en onze Handyman beschikken wij over ervaren meubelmonteurs, telematicaverhuizers en art-handlers. Dankzij de ‘Projectverhuizer - getoetst’ wordt aan alle veiligheids- en communicatie-eisen rond projectverhuizingen voldaan.

offerteberekening verhuizing

Van:
Straat + nr Plaats
Naar:
Straat + nr Plaats Uw e-mail

de mening van onze klanten en leveranciers