Mondial Movers Van Dijk | Verstandelijke beperking

Verstandelijke beperking

Wij maken verhuizen leuker
Onze visie op verhuizen is: veranderen leuk maken. Bij verhuizingen van een zorginstelling hebben wij een balans gevonden tussen efficiënt werken en aandacht voor de mens. In tegenstelling tot vroeger zijn bewoners tegenwoordig aanwezig op locatie tijdens de verhuizing. Via pictogrammen maken wij het hoe en waarom ervan voor hen begrijpelijk.

 

Doordat uw cliënten deel hebben uitgemaakt van het proces, wennen zij beter aan de overgang. Onze aanpak is afhankelijk van de beperking die cliënten hebben: zo vraagt een autistisch persoon om een andere benadering dan iemand met het Downsyndroom.

 

Een ‘huiselijk’ verhuisbedrijf
Mondial Van Dijk Verhuizingen legt nadruk op het huiselijke karakter. Zo zorgen we ervoor dat voor autistische mensen de kamer weer ‘identiek’ wordt ingericht. Pictoborden worden weer direct op hun plek gehangen opdat er onmiddellijk weer structuur wordt aangeboden.

offerteberekening verhuizing

Van:
Straat + nr Plaats
Naar:
Straat + nr Plaats Uw e-mail

de mening van onze klanten en leveranciers