Mondial Movers Van Dijk | Zorgcentra

Zorgcentra

Zorgcentra verhuizen
Deze bewoners zijn doorgaans ouderen, al of niet in combinatie met één of meerdere beperkingen. De meeste ouderen gaan naar een instelling met het idee om daar van een ongestoorde oude dag te genieten. Toch is hen dat niet altijd gegeven; een verhuizing kan veel impact hebben en verstoort in zekere zin een bepaalde levensverwachting. Ouderen hebben een hang naar wat ooit was en Mondial Van Dijk Verhuizingen wil dat beeld niet verstoren. Dus ook hier is goede voorbereiding van belang. We leggen uit: waarom gaan we verhuizen, hoe gaan we het doen en wanneer? Dat leidt tot begrip over en weer.

offerteberekening verhuizing

Van:
Straat + nr Plaats
Naar:
Straat + nr Plaats Uw e-mail

de mening van onze klanten en leveranciers